Nadeszła jesień, zaraz będzie zima w pełni, wracamy więc niestety do tematu smogu. Ale czym w ogóle jest smog? Jaki wpływ ma na nasze zdrowie? I jak się przed nim chronić?

Co to jest smog?

Intuicyjnie słowo „smog” kojarzy się nam pewnie po prostu z zanieczyszczeniem powietrza. I słusznie, bo smog to nienaturalna „mgła” powstająca wskutek rabunkowej gospodarki człowieka oraz braku wiatru. Gdy staniemy na wzgórzu i popatrzymy na przykład na miasto znajdujące się w kotlinie, możemy zobaczyć ciemną zawiesinę przypominającą chmurę, jakby „dym” zanieczyszczeń. A znajdując się już w tym mieście, dodatkowo poczujemy nieprzyjemny zapach tej uciążliwej „mgły”.

W stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska regularnie przygotowuje zbiorczą ocenę jakości powietrza w Polsce. W tych ocenach uwzględnia się między innymi: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył PM10 i PM2,5 oraz metale ciężkie: ołów, arsen, kadm i nikiel w pyle PM10 oraz benzo(a)piren w pyle PM10. Można więc upraszczając powiedzieć, że wymienione powyżej substancje składają się na smog, zawiesinę którą oddychamy przeciętnie od września do kwietnia każdego roku.

Wpływ na nasze zdrowie

Jak nietrudno się domyślić, smog i zanieczyszczenie powietrza niosą za sobą poważne konsekwencje dla naszego zdrowia i życia, ale także życia zwierząt i roślin. Spośród efektów smogu najczęściej wymienia się:

  • choroby układu oddechowego, na przykład astma oskrzelowa,
  • choroby układu krążenia,
  • ogólne obniżenie odporności organizmu – zwłaszcza u dzieci i młodzieży oraz osób w podeszłym wieku,
  • choroby nowotworowe.

Część wymienionych chorób dotyka także zwierząt. Rośliny również narażone są na szkodliwe działanie smogu.

Jak chronić się przed smogiem?

Jak już wspomnieliśmy, powoływane są państwowe instytucje monitorujące jakość powietrza. Korzystając z przygotowanych przez specjalistów map smogu, wiemy kiedy zanieczyszczenie powietrza jest niebezpiecznie wysokie i kiedy w związku z tym unikać przebywania na zewnątrz. Podejmuje się też inne, lokalne inicjatywy zakazujące palenia węglem czy dofinansowania wymiany kotłów na gazowe.

Ale każdy z nas, indywidualnie może coś zrobić, aby w swoim domu cieszyć się czystym, świeżym powietrzem. Warto oczywiście zainwestować czas i środki w uprawę roślin zielonych, ale najskuteczniejszym i najtrwalszym rozwiązaniem jest rekuperacja, czyli system mechanicznej wentylacji pozwalający dodatkowo odzyskać ciepło. System rekuperacji można wyposażyć w różnego rodzaju filtry lub urządzenia oczyszczające, między innymi w filtry antysmogowe pozwalające usunąć z powietrza nawet cząstki stałe. Trzeba także pamiętać, aby regularnie, czyli zgodnie z zaleceniami producenta serwisować i wymieniać te filtry.

Niektórzy inwestują w przenośne oczyszczacze powietrza. Jest to jednak rozwiązanie mniej wydajne, ponieważ działa tylko w pomieszczeniu, w którym go postawimy. Rekuperacja natomiast filtruje powietrze jednocześnie w całym domu i dodatkowo działa bezgłośnie. Aby dowiedzieć się szczegółów związanych z wyborem urządzenia do rekuperacji oraz doborem filtrów, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

 

1 Dane ze strony Inspektora Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/measuring_air_assessment_rating_info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *